Jak Používat Včely s Kyselinou Šťavelovou

Včely s kyselinou šťavelovou lze použít dvěma hlavními způsoby. Prvním je odpařování kyseliny šťavelové, kdy se do včelstva vloží zařízení, které se zahřívá, dokud se obsah kyseliny šťavelové v pánvi nespálí. Druhým způsobem je kropení kyselinou šťavelovou, při kterém se směs cukrového sirupu a kyseliny šťavelové stříká na včely mezi rámky.

Odpařování kyseliny šťavelové i kapání mají stejné vlastnosti. 

  • Tyto dva způsoby jsou účinné, pokud jde o hubení roztočů varroa, kteří jsou stále ve foretickém stavu. 
  • Tyto metody vyžadují, aby obsluha dodržovala některá bezpečnostní opatření, aby byla při aplikaci kyseliny šťavelové chráněna. 
  • Jako účinnou látku lze použít dihydrát kyseliny šťavelové a obě metody používají stejné množství na včelstvo při stejných nákladech na materiál. 

Ačkoli mají tyto dvě metody některé společné rysy, je třeba si uvědomit, že se od sebe v některých ohledech liší.

Hlavní rozdíl je ve způsobu dodávání kyseliny šťavelové do včelstva. U metody kapání kyseliny šťavelové se používá jednodušší přístroj, který je však údajně pro včely poněkud tvrdší, což může omezit možnost dalšího ošetření v případě potřeby. Druhá metoda, odpařování kyseliny šťavelové, používá složitější zařízení a vyžaduje další ochranné prostředky na ochranu zdraví obsluhy. Paradoxně je však pro včely méně nebezpečný, takže poskytuje větší flexibilitu pro případné opakování ošetření.  

Co Je To Kapátko Kyseliny Šťavelové?

Kapání kyseliny šťavelové je metoda, která vyžaduje levné vybavení pro přípravu a rozptýlení směsi cukerného sirupu a kyseliny šťavelové. V porovnání s metodou odpařování je obsluha vystavena menším bezpečnostním rizikům, takže jako osobní ochranné prostředky jsou nutné pouze jednoduchá maska N-95 nebo maska proti částicím, rukavice a ochrana očí. Pro včely je to však poněkud obtížné, protože je nutné krmit je cukrovým sirupem, pak mohou jíst i pro ně mírně nebezpečnou kyselinu šťavelovou. 

Pro ošetření na začátku zimy je nutné otevřít včelstvo během chladného počasí a porušit propolisové těsnění boxů v době, kdy včely nemusí mít dostatečně teplé prostředí pro okamžitou opravu těsnění, které by je mohlo vystavit chladnému průvanu. Tím se včely uprostřed chladného počasí navlhčí. Metoda kapání kyseliny šťavelové musí být provedena pouze jednou u podobné kohorty včel. 

Je však dobré vyzkoušet program ošetření kyselinou šťavelovou jednou dávkou v období bez rojení. 

Co je Odpařování Kyseliny Šťavelové?

Metoda odpařování kyseliny šťavelové vyžaduje speciální nástroj, jako je zařízení Provap nebo hůlka Varrox, zdroj energie, kterým je často baterie ze sekačky na trávu, ochranné brýle a ochranu dýchacích cest, což je celoobličejový respirátor pro ProVap a polotvářový respirátor. která má kyslíkové kazety pro hůlku Varrox.

Jak používat odpařovač kyseliny šťavelové k léčbě včel proti roztočům Varroa

Odpařování je pro včely mnohem snazší než kapání. Pravdou je, že má dobré výsledky v oblasti bezpečnosti a je také považováno za neškodné pro matky, oddělky a včely. K aplikaci není třeba rozbíjet včelstvo. V případě potřeby jej lze použít i v sérii ošetření. V porovnání s kropením považuje mnoho lidí vaporizaci za dlouhodobě lepší variantu.  

Měli byste Používat Provap nebo Varrox Wand?

Pokud s odpařovacím programem teprve začínáte, je tryska Varrox nejlepší volbou, pokud nemáte více než 30 včelstev. Hlavním praktickým rozdílem mezi Varroxem a ProVapem není nic jiného než rychlost. 

Pokud používáte Varrox, zabere to každému včelstvu jen asi 5 minut a navíc 10 minut trvá zapečetěná fáze. Naproti tomu u ProVap je třeba použít dražší celoobličejový respirátor. Kromě napájení z baterií může fungovat i na 110 V elektrický proud. Oba přístroje jsou vynikající a tyto vám také mohou poskytnout dlouhá léta uspokojivé služby. 

Odpařování kyseliny šťavelové

Je zde však jedna výhrada. Odpařování je něco, co je nejlepší používat výhradně v dřevěných úlech namísto úlů vyrobených ze syntetických materiálů. 

Hlavními překážkami používání vaporizace nejsou nic jiného než počáteční náklady na zařízení a nutnost používat při léčbě respirátor. Odpařování kyseliny šťavelové (honigschleudern.eu) je metoda, která je považována za velmi bezpečnou pro včely, a navíc je velmi účinná v boji proti roztočům.

Pokud je však pro vás obtížné zavázat se k neustálému nošení respirátoru, nemusí být vaporizace kvůli bezpečnostním rizikům na straně obsluhy tou nejlepší možností léčby. Přestože je nezbytné zajistit úplnou kontrolu roztočů Varroa, nikdy by to nemělo být na úkor lidského zdraví. 

Typ Respirátoru Potřebného pro Odpařování Kyseliny Šťavelové 

Zatím můžete najít několik dobrých značek respirátorů, které najdete na trhu. V případě hůlky Varrox je nejlepší sáhnout po polotvářovém respirátoru vybaveném patronami s kyselými plyny. V případě přístroje ProVap je zapotřebí celoobličejový respirátor s podobnými patronami. 

Správná kazeta má po obvodu žlutý pásek. Někdy jsou patrony proti kyselým plynům kombinovány s ochranou proti organickým parám a není na tom nic špatného. Samostatné patrony proti organickým parám byste však nechtěli, i když jsou často k dispozici. Můžete se také poohlédnout po polomasce.  Pokud máte stávající respirátor, lze zakoupit náhradní patrony proti kyselým plynům a doplnit tak celou sadu. Musíte si také uvědomit, že pokud nemáte celoobličejovou masku, je nutné nosit brýle na ochranu očí. 

Nezapomeňte si přečíst návod k použití masky, abyste věděli, jak provést správnou zkoušku těsnosti. Provedení této kontroly těsnosti vám zabere jen několik sekund. Kontrolu těsnosti je třeba opakovat vždy, když máte masku nasazenou, i když jste ji právě na několik sekund sundali.  

Příspěvky ze stejné kategorie: