Proč Svět Potřebuje Mapy Světa?

Přemýšleli jste někdy o tom, proč jsou mapy světa stále nutné, když stačí použít GPS? Hodí se mapy i dnes?

Abyste věděli, existuje několik důvodů, proč jsou mapy důležité i dnes. Po mnoho staletí poskytovaly mapy lidstvu důležité poznatky nezbytné pro rozhodování.

Mapy se poprvé objevily na hliněných tabulkách, mamutích kloubech a stěnách jeskyní ještě předtím, než objevitelé začali kreslit mapy na papír, když lidé začali chápat tvar světa. 

Pokročilé GIS neboli geografické informační systémy kombinující komplexní vizualizaci a matematiku nyní umožňují lidem porozumět, plánovat a propojit je s tím, co je skutečně důležité. Jak tedy mapy všechny tyto věci vůbec umí?

Přečtěte si hlavní důvody, díky nimž jsou mapy důležité i v tomto moderním světě:

Mapy Vám Mohou Zachránit Život

Výzkum ukázal, že národní parky, oblasti divočiny a lesy navštíví ročně více než 300 milionů lidí. Abyste věděli, že mobilní signál tato místa nepokrývá a mapy mohou sloužit jako jediná pomůcka, kterou můžete v případě nouze použít. 

Papírová mapa
Pokud nemáte signál, může vám pomoci papírová mapa

V případě, že se ve vaší blízkosti vyskytnou záplavy, je důležité vědět, jak se můžete dostat na nejbližší vyvýšeninu. Pokud dojde k úrazu, je také třeba vyhledat pomoc tím, že se dostanete na nejbližší vyvýšené místo.  Pokud vám cestu odřízne divoké zvíře, musíte okamžitě vyhledat náhradní cestu. 

Poslední věc, kterou byste chtěli, je ocitnout se uprostřed ničeho, jako byste svírali telefon a doufali, že budete mít signál. Papírové mapy vám mohou zachránit život, zejména v těch nejneočekávanějších situacích. 

Mapy Světa Fungují jako Funkční Nástroje 

Systém GPS vás sice dokáže dovést z jednoho bodu do druhého, ale může vám špatně pomáhat představit si, kde přesně se nacházíte ve vztahu k ostatním věcem kolem vás. 

Mnozí z vás GPS pravděpodobně znají. Pomáhá vám najít vaši polohu a jediné, co musíte udělat, je říct jí, kam máte jít. Ano, GPS funguje dobře v tom, že vás dovede na další místo, ale nedokáže vám říct něco o ostatních místech, která cestou míjíte. 

Mapy světa fungují jako funkční nástroje
Mapa vám může pomoci představit si, kde přesně se nacházíte

Existuje dobrý důvod, proč byste nikdy neměli plánovat cesty napříč zemí po telefonu. Nejlepší trasy nejsou vždy ty nejrychlejší a nikdy nemůžete zvolit nejlepší trasu, aniž byste znali své vztahy okolní místa. 

Mapy Zjednodušují Složité Informace 

Mapy světa využívají složité soubory dat a zobrazují je v podobě příjemné grafiky, kterou můžete použít k zodpovězení otázek o okolním světě. 

Představte si, že jste žákem základní školy a požádali jste učitele, aby vám ukázal, jak velké jsou USA ve srovnání s ostatními zeměmi. Usměje se a vytáhne z pružinového válce velkou tabulku se seznamem všech zemí a jejich oblastí. Jak tomu všemu chcete rozumět?

Mapy slouží k vizuálnímu znázornění složitých dat. Jiní si mohou myslet, že mapy jsou složité a zbytečné nástroje. Pravdou však je, že mapy vám mohou usnadnit život. 

Mapy Pomáhají Dětem Osvojit si Nové Životní Dovednosti

Mapy také podporují prostorové myšlení tím, že dětem pomáhají představit si, kde se země, města, místa a objekty nacházejí ve vzájemném vztahu. 

Prostorové myšlení je spojeno s lepšími výsledky v přírodních vědách a matematice. Děti, které si rozvíjejí silné dovednosti v oblasti prostorového myšlení, mají v dnešní technologické a globální společnosti větší výhodu. 

Svět začíná formovat vzdělání dětí a připravovat je na budoucnost, a proto jim čtení map pomáhá lépe porozumět zeměpisným principům. Na místa se můžete vydat jen s mapou!

Mapy Slouží jako Plán Dějin

Mapy poskytují dobrou představu o tom, jak lidé chápali svět v době, kdy mapu vytvořili. Vezměte si například staré mapy. Stará mapa vám samozřejmě ukáže různé věci, které se tam nacházely dříve, a ty, které tam existují nyní. Mapy vám však také ukazují, jak tvůrci map chápali svět ve své době. 

Chybí jim části světa, protože nevěděli, že existují? Dochází k nepřesnostem v důsledku nesprávných předpokladů? Kartograf zcela změnil vzhled mapy a důvod, proč byly mapy vůbec vytvořeny.

Mapy jsou jako úžasné časové schránky, které vysvětlují víc než jen zobrazený zeměpis. 

Mapy Nabízejí Bezpečí v zomto Vysoce Odděleném Moderním Světě 

Existuje již několik případů, které se týkají nehod souvisejících s GPS. Studie, která se zabývala vlivem GPS na řidiče, došla k závěru, že uživatelé GPS se věnují těm objektům na trasách, kterými se dostanou do cíle. Výzkumníci však také objevili důkazy o tom, že se ztrácí zapojení do prostředí a že proces interpretace světa, přidávání další hodnoty a přeměny prostoru v místo byl do jisté míry omezen, přičemž řidiči zůstávají odtrženi od těchto lhostejných prostředí, která je obklopují.

Dospěli k závěru, že GPS se zbavil velké části potřeby věnovat pozornost. Je to použitelné i v jiných oblastech života. Když věnujete více pozornosti svému zařízení, nakonec věnujete méně pozornosti svému okolí. Na druhou stranu mapy světa vám pomáhají zůstat v kontaktu s okolím. Mapy jsou v tomto moderním světě jako hrdina příběhu a GPS je pouze pomocník. 

Mapy a Vaše Vzpomínky jsou Propojené

Mapy přece nejsou jen obrazem místa. Navíc vás spojují se vzpomínkami, které máte na dané místo. Mapa vás bude inspirovat k neotřelému myšlení, rozšíří vaše obzory a umožní vám nahlédnout do míst, která jste již navštívili, a do míst, kam byste se rádi podívali.

Pokaždé, když vidíte mapu místa, které jste navštívili, nemůžete si pomoci a vybavíte si vzpomínky na toto místo. Mapy jsou pokladnicí příběhů a vzpomínek na místa, kde jste strávili nějaký čas.

Až si příště budete myslet, že mapy světa už nejsou nic moc, možná byste se měli zamyslet znovu.

Příspěvky ze stejné kategorie: